ИНДИВИДУАЛНА / СЕМЕЙНА - 150 ЛВ

  • Продължителност до 2 часа
  • До 30 селектирани кадъра
  • Художествена обработка, ретуш и цветови корекции