ИНДИВИДУАЛНА / СЕМЕЙНА - 200 ЛВ

  • Продължителност до 2 часа
  • От 50 до 100 селектирани кадъра
  • Художествена обработка, ретуш и цветови корекции